Загальні умови надання послуг (Станом на травень 2021 р.)

1 Загальна інформація, терміни та визначення
1.1 На вебсайтах https://silabot.de і https://opct.biz Наталія Єна та її команда (далі: «Silabot» / «ми»), OPCT Silabot, Offenbacher Landstraße 368, Gebäude D, 1. OG, Eingang West, 60599 Frankfurt am Main, пропонують послуги з перекладу. Відповідні договірні відносини встановлюються з використанням порталу Silabot (далі: «Портал»).
1.2 Наша пропозиція призначена виключно для юридичних і необмежено правоздатних повнолітніх фізичних осіб.
1.3 Клієнтами в розумінні цих Умов надання послуг можуть бути як споживачі, так і підприємці. «Споживач» в розумінні цих Умов - будь-яка фізична особа, яка укладає юридичну угоду з метою, переважно не пов’язаною з її підприємницькою чи незалежною професійною діяльністю. «Підприємець» - це фізична або юридична особа або правоздатне товариство, що діє при укладенні юридичної угоди в рамках своєї підприємницької чи незалежної професійної діяльності, при цьому правоздатне товариство - це товариство, здатне набувати права та приймати на себе зобов'язання.
1.4 Стороною договору є Наталія Єна, OPCT Silabot, Offenbacher Landstraße 368, Gebäude D, 1. OG, Eingang West, 60599 Frankfurt am Main.

2 Сфера дії
2.1 Ці Загальні умови надання послуг поширюються на використання нашого порталу та всі перекладацькі послуги, які ми надаємо нашим клієнтам.
2.2 При встановленні договірних відносин ці Умови надання послуг мають виняткову силу. Ми не визнаємо інших правил надання послуг, що суперечать цим Умовам. Інше може застосовуватися тільки в разі погодження в письмовій формі. Відмінні угоди, укладені в окремих випадках, застосовуються тільки до відповідного договору, а не до майбутніх угод.

3 Предмет послуги
3.1 Безкоштовний обліковий запис клієнта
Клієнти можуть безкоштовно реєструватися на нашому порталі. При реєстрації створюється постійний безкоштовний обліковий запис клієнта. Зареєстровані клієнти можуть використовувати свій обліковий запис для самостійного виконання всіх дій (розміщення та управління замовленнями і відправкою перекладів, зміна адрес і способів оплати тощо.) в режимі онлайн. Клієнт не може реєструватися більше одного разу.
3.2 Переклади
Клієнти можуть розміщувати замовлення на виготовлення завіреного перекладу через портал. Якщо ми підтверджуємо замовлення або клієнт приймає нашу пропозицію, Silabot виконує переклади на узгоджених умовах. Остаточна ціна замовлення може відрізнятися від орієнтовної ціни, зазначеної на сторінці замовлення, вона повідомляється клієнту після завершення перекладу разом з надсиланням остаточного рахунку. Остаточна ціна складається з наступних позицій: ціна за рядки цільового тексту, якщо застосовно, ціна за проставлення апостилю, ціна за засвідчення, фіксовані витрати, якщо застосовно, витрати на доставку та упаковку, а також передбачений законом ПДВ. Спосіб розрахунку ціни вказується на сторінці замовлення та докладно пояснюється в розділі поширених запитань. Причина відмінності вартості може полягати, наприклад, в більшій чи меншій кількості рядків (ніж вказано клієнтом у пропозиції) у вихідному документі або в перекладеному тексті, а також підвищена ціна за рядок внаслідок наявності рукописних документів. Ця інформація може бути встановлена тільки під час виконання перекладу, тому ми можемо вказати точну остаточну вартість тільки після його завершення. Замовлений продукт, як правило, засвідчений у цифровій формі офіційний документ, буде відправлений клієнту електронною поштою у форматі PDF після виплати узгодженої винагороди. За бажанням клієнта завірений переклад також може бути відправлений йому поштою за певну плату. При цьому Silabot несе відповідальність тільки за своєчасне відправлення відповідного документа. Доставку та роздрукування документів клієнт оплачує додатково.
3.3 Послуги з перекладу пропонуються для наступних мов (вихідної та цільової): німецька, російська, англійська та українська.
3.4 Переклади виконуються з належною сумлінністю. Якщо не додаються спеціальні інструкції або матеріали, то виконується і поставляється робочий переклад. Спеціальна термінологія перекладається у загальновживаній лексикографічно доречній або загальноприйнятій редакції.
3.5 Спеціальна термінологія за бажанням клієнта застосовується тільки після відповідної домовленості та за умови своєчасного надання достатньої кількості матеріалів та/або глосаріїв. Використання певної термінології клієнта повинно прямо узгоджуватися під час розміщення замовлення.
3.6 Ми не несемо відповідальності за помилки в перекладі, які виникли з вини клієнта через невірну або неповну інформацію або неправильні вихідні тексти. Те ж стосується нерозбірливих імен, назв та / або чисел у вихідному тексті.
3.7 Якщо при певних обставинах в конкретному випадку відсутня необхідність, або ж якщо це прямо передбачається нашої домовленості, ми не будемо перевіряти надану нам інформацію, дані, звіти і т. д. на повноту і правильність. Зокрема, Silabot не зобов'язаний перевіряти справжність і змістовну правильність оригіналу або тексту, що перекладається.
3.8 Ми не можемо гарантувати дотримання однакової термінології в разі термінових замовлень, що вимагають поділу роботи між декількома перекладачами.
3.9 За бажанням клієнта Silabot також може відправити перекладений документ його кінцевому одержувачу в Німеччині (наприклад, відділу РАЦС). Відправлення виконується за дорученням клієнта звичайною або електронною поштою. Ця послуга для клієнта є платною. Поштова відправка і відправка по електронній пошті коштують 4,17 євро (включаючи ПДВ). При цьому Silabot несе відповідальність тільки за своєчасне відправлення відповідного документа.

4 Укладення договору та вимога письмової форми
4.1 Безкоштовна обліковий запис клієнта
Для реєстрації та створення облікового запису клієнта, клієнт, серед іншого, повинен ввести чинні актуальні адресу електронної пошти та пароль.
Клієнт гарантує правдивість і повноту інформації, наданої ним під час реєстрації. У разі надання клієнтом невірної або неповної інформації Silabot має право розірвати договір без повідомлення та видалити обліковий запис клієнта. Клієнт може увійти до свого облікового запису, ввівши свою адресу електронної пошти та пароль. Клієнт повинен забезпечувати конфіденційність своїх даних доступу та не передавати їх третім особам. У разі зміни персональних даних клієнта він зобов'язаний оновити дані у своїму обліковому записі. Клієнт зобов'язаний негайно повідомити нас у разі втрати або підозрюваному неправомірному використанні даних доступу або пароля. Крім того, в разі неправомірного використання ми маємо право заблокувати доступ до облікового запису клієнта. Клієнт несе відповідальність за неправомірне використання з його вини.
4.2 Договір на надання перекладацьких послуг
Клієнт може направити в Silabot запит на виконання перекладу через портал.
Процес замовлення ініціюється натисканням кнопки «Замовити» на головній сторінці порталу. На сторінці замовлення клієнт повинен надати дані, необхідні для виконання договору, завантажити в електронному вигляді документ для перекладу і, за необхідності, посвідчення особи з фотографією (потрібно тільки для клієнтів, чиї ім'я (імена) та прізвище написані кирилицею та підлягають перекладу), а також конкретизувати замовлення.
У додатковому вікні, що з'являється після натискання кнопки «Редагувати документ», клієнт може надати інформацію про вихідну та цільову мови, категорію офіційного документа, кількість рядків або сторінок, тип засвідчення, а також про те, чи складений документ від руки або машинним способом на комп'ютері.
На підставі цієї інформації розраховується орієнтовна загальна вартість послуги перекладу, яка, однак, може відрізнятися від остаточної ціни; спосіб розрахунку ціни вказується в кожному випадку (див. п. 3.2). Ціни на окремі позиції (наприклад, ціна за рядок для відповідної мовної пари для рукописного або машинного тексту, вартість проставлення апостиля та засвідчення, витрати на доставку і друкування, а також передбачений законом ПДВ) прозоро відображаються в розрахунках. Натиснувши кнопку «Зберегти», клієнт може зберегти розраховану порталом пропозицію.
У пункті меню «Приклади цін» клієнт також може вивчити приклади розрахунку вартості перекладів різних категорій офіційних документів.
На сторінці замовлення також передбачене текстове поле, в якому клієнт може вказати додаткові побажання (наприклад, доставку кінцевому одержувачу тощо) та іншу інформацію стосовно перекладу. Крім того, на сторінці замовлення клієнт повинен вказати бажану дату доставки перекладу та вибрати доступний варіант оплати.
Після того, як клієнт відміткою у відповідному полі підтвердить прийняття ним Умов надання послуг Silabot і згоду з можливою втратою права на відмову від угоди, ознайомлення з правилами відмови від угоди та інформацією про захист персональних даних, а також про те, що йому відомо, що зазначена ціна може відрізнятися від остаточної, клієнт направляє тверду пропозицію на виконання перекладу, натиснувши на кнопку «замовити та оплатити».
Після надсилання пропозиції на виконання перекладу ми надішлемо клієнту підтвердження про отримання електронною поштою. Це підтвердження про отримання ще не означає прийняття вашої пропозиції на виконання перекладу. Підтвердження отримання пропозиції також не означає укладення договору.
Договір з нами укладається лише після того, як ми відправимо вам підтвердження прийняття замовлення електронною поштою і тим самим підтвердимо прийняття вашої пропозиції. У підтвердженні замовлення ми ще раз коротко викладемо деталі угоди, зокрема, орієнтовний розмір винагороди, вид робіт та передбачуваний термін виконання (термін поставки). Ми також попросимо вас внести передоплату в розмірі орієнтовної вартості замовлення і відправити оригінали офіційних документів поштою. Якщо при перевірці завантаженого документа ми встановимо, що вартість замовлення, оцінена клієнтом, є принципово невірною (наприклад, якщо фактична кількість рядків або сторінок в оригінальному документі значно менше або більше, ніж вказана клієнтом), ми надішлемо клієнту електронного листа або зустрічну пропозицію з вартістю замовлення, розрахованою нами. У цьому випадку договір про надання перекладацьких послуг укладається тільки в тому випадку, якщо клієнт прийме пропозицію Silabot, надіславши підтвердження електронною поштю. Після отримання підтвердження ми відправимо клієнту електронною поштою електронне підтвердження замовлення.
Ми приступимо до виконання замовлення тільки після отримання оригіналів офіційних документів для перекладу та надходження передоплати на наш рахунок.
4.3 Для обробки замовлення відправлений текст повинен розпізнаватися технологією оптичного розпізнавання символів OCR. Крім того, клієнт повинен надати Silabot усю додаткову інформацію і дані, що стосуються перекладу (див. пп. 5.4 і 5.5). Якщо клієнт бажає, щоб перекладений документ був відправлений його кінцевому одержувачу, це також вказується в запиті із зазначенням адреси одержувача.
4.4 Мовами договору можуть бути німецька, англійська, українська та російська мови.
4.5 Ми зберігаємо текст договору і відправляємо вам дані замовлення і наші Умови надання послуг електронною поштою. Рахунок відправляється клієнту у вигляді PDF-файлу електронною поштою.

5 Обов'язок клієнта співпрацювати
5.1 Для виконання замовлень відповідно до домовленості нам потрібна ваша співпраця. Клієнт зобов'язаний відправити нам оригінал офіційного документа для перекладу рекомендованим листом. Лише після отримання оригіналу офіційного документа ми почнемо виконання замовлення.
5.2 Також клієнт зобов'язаний заздалегідь оплатити орієнтовну (згідно з авансовим рахунком) і остаточну вартість перекладу (згідно з остаточним рахунком).
5.3 Основним обов'язком клієнта є прийняття послуги або поставки. Після завершення перекладу ми спочатку електронною поштою відправляємо клієнту непідписаний попередній перегляд перекладеного документа разом з остаточним рахунком з проханням про його оплату. Після оплати вами нашого остаточного рахунку (надходження коштів на наш рахунок), ми відправимо вам засвідчений переклад електронною або звичайною поштою для затвердження. У разі неправомірної бездіяльності або відмови в прийманні для клієнта без додаткового попередження настає прострочення приймання замовлення.
5.4 Ми виконуємо наші переклади на підставі наступних стандартів, дотриманню яких клієнт зобов'язаний сприяти в сфері своєї відповідальності:
- Стандарт ISO 9: 1995 (E) - Транслітерація кириличних символів латинськими літерами - слов'янські та неслов'янські мови,
- ISO 11669 Перекладацькі проекти (05.2012),
- ISO 17100 Перекладацькі послуги. Вимоги до перекладацьких послуг (05.2015), а також DIN EN ISO 17100 Перекладацькі послуги. Вимоги до перекладацьких послуг (05.2016),
- ISO 18587:2017 Перекладацькі послуги. Постредагування машинного перекладу. Вимоги (05.2017) і DIN ISO 18587 Перекладацькі послуги. Постредагування машинного перекладу (02.2018).
Тому ми просимо вас безкоштовно надати нам усі факти, інформацію, дані, матеріали, спеціалізовану літературу, попередні версії, довідкові тексти, глосарії та ін., що мають відношення до виконання перекладу, якомога раніше і в легкому для читання форматі (в цифровому або друкованому вигляді). Зокрема, надайте або повідомте нам:
- про мету перекладу та цільову групу (особливо, якщо документ призначений для опублікування в Інтернеті або в друкованих виданнях);
- в разі професійної або іншої спеціальної термінології, скорочень тощо, що містяться в тексті – відповідний довідник або інші допоміжні засоби цільовою мовою;
- у разі необхідності перерахунку чисел, вимірювань, валют тощо - перераховані вами значення. Ми не виконуємо перерахунок величин. Якщо ви не надасте перерахунок, ми будемо використовувати дані, одиниці виміру, розміри тощо, наведені у вихідному тексті.
Якщо ваше ім'я (імена) та прізвище в оригіналі документа написані кирилицею і підлягають перекладу, ми просимо вас підтвердити спосіб написання вашого імені (імен) та прізвища латинськими символами, завантаживши свій документ, що посвідчує особу (посвідчення особи з фотографією) на сторінці замовлення.
5.5 Ми просимо вас інформувати нас про всі процеси та обставин, які можуть мати значення для виконання замовлення.
5.6 Ви гарантуєте, що у вас є всі необхідні для надання замовлення права на відповідні тексти, і що ми маємо право виконувати їх переклад.

6 Участь третіх осіб
Обробка замовлення може доручатися кожному співробітнику з відповідною кваліфікацією. Ми також маємо право використовувати ретельно відібраних третіх осіб (позаштатних незалежних перекладачів). Контакти між клієнтом і уповноваженими нами третіми особами вимагають нашої згоди. Треті особи, задіяні для виконання замовлення, як повірені з обробки даних, зобов'язані забезпечувати захист ваших персональних даних відповідно до ЗРЗД.

7 Умови поставки
7.1 Клієнт отримує обумовлену в договорі копію перекладеного офіційного документа в електронному вигляді електронною поштою. За прямим запитом клієнта ми можемо (додатково) відправити засвідчені документи клієнту та/або кінцевому одержувачу (наприклад, органу влади) поштою. Крім того, копії перекладених нами документів можна замовити протягом 10 років за фіксованою ціною 8,90 євро (включно з ПДВ) плюс вартість доставки.
7.2 Терміни доставки вказані з належною сумлінністю і можуть розглядатися тільки як орієнтовні. Вони не є гарантованими. За неможливості дотримання нами терміну поставки ми маємо право попросити клієнта про надання розумного додаткового строку. Інші права, зокрема, вимоги про відшкодування шкоди, згідно з пунктом 13 для таких випадків виключаються.

8 Приймання, відхилення
8.1 Після виконання перекладу клієнту електронною поштою спочатку відправляється непідписаний попередній перегляд перекладеного документа разом з остаточним рахунком. Після оплати вами нашого остаточного рахунку (надходження коштів на наш рахунок), ми відправимо вам засвідчений переклад електронною або звичайною поштою для затвердження.
8.2 Якщо клієнт не приймає замовлення не вказавши щонайменше одного недоліку з конкретним описом, переклад вважається виконаним і прийнятим відповідно до договору із закінченням розумного строку, зазначеного Silabot в електронному листі при надсиланні перекладу. Це правило чинне тільки в тому випадку, якщо Silabot прямо повідомив клієнту при відправці, що переклад вважається прийнятим після спливання зазначеного строку, якщо клієнт не подасть рекламацію до його спливання.
8.3 Відмова у прийманні може бути прийнята тільки в разі достатнього і простежуваного обґрунтування невідповідності перекладу умовам замовлення. Відхилення з боку клієнта виключено, якщо недолік виник з вини клієнта через невірну або неповну інформацію або неправильні вихідні тексти.
8.4 Виконані нами переклади можуть використовуватися тільки після приймання; в іншому випадку наша відповідальність виключається.

9 Права клієнта в разі недоліків, служба підтримки клієнтів
9.1 Гарантія надається відповідно до §§ 634 і далі Цивільного кодексу Німеччини (BGB). Діють обмеження відповідальності згідно § 13 BGB. Термін давності гарантійних претензій для підприємців становить 12 місяців з моменту приймання.
9.2 У разі питань, рекламацій та зауважень ви можете зв'язатися з нашою службою підтримки клієнтів електронною поштою: mail@silabot.de з понеділка до п'ятниці з 9 до 13 год.

10 Нерозголошення
10.1 Дбайливе і сумлінне поводження з інформацією, отриманою нами в ході виконання замовлення на переклад є нашим пріоритетом. Ми будемо дотримуватися конфіденційності щодо всіх фактів, які стануть нам відомі у зв'язку з нашою роботою для вас. Передача третім особам відбувається тільки в рамках нашої Декларації про захист персональних даних.
10.2 В рамках електронного обміну текстами і даними між клієнтом і нами ми не можемо гарантувати абсолютний захист інформації через можливості зовнішнього втручання. Якщо при обробці певних документів необхідне дотримання більш суворих вимог конфіденційності, клієнт зобов'язаний інформувати нас про ці вимоги в письмовій формі під час розміщення замовлення та, за необхідності, надати для використання відповідні програми, коди та паролі.

11 Застереження про право власності
Виконаний переклад, а також всі права на його використання і поширення залишаються в нашій власності до повної оплати всіх вимог за нашою угодою, якщо тільки ми прямо не узгодили інше.

12 Винагорода та умови оплати / прострочення
12.1 Розмір винагороди за виконання перекладу визначається остаточним рахунком. Оплата за послуги з перекладу здійснюється двома частинами.
12.2 При укладанні договору клієнт вносить передоплату в розмірі орієнтовної вартості замовлення брутто, визначеної в момент замовлення (авансовий рахунок). Ми попросимо клієнта про це електронною поштою. Документ, завантажений замовником, буде перевірений Silabot. Якщо вказана клієнтом кількість стандартних рядків або сторінок значно відрізняється від їх фактичної кількості в документі, Silabot може відповідно скоригувати суму авансового рахунку (тобто орієнтовна загальна вартість замовлення брутто може збільшитися або зменшитися). Якщо орієнтовна загальна вартість замовлення брутто, перерахована Silabot, буде вищою за вартість, розраховану клієнтом, клієнт має право відмовитися від замовлення.
12.3 Оскільки остаточна вартість перекладу розраховується на основі цільового тексту, який ще належить створити, ми можемо повідомити її клієнту тільки після завершення перекладу. Після завершення перекладу клієнт електронною поштою отримає остаточний рахунок і ще не підписаний переклад для затвердження. Авансовий рахунок зараховується в суму остаточного рахунку. Залежно від розміру цільового тексту може знадобитися внесення доплати або ж буде здійснене часткове повернення внесеної передоплати. Після оплати клієнтом нашого остаточного рахунку (надходження на наш рахунок) ми відправимо йому засвідчений переклад електронною або звичайною поштою залежно від побажань клієнта. Оригінали офіційних документів завжди відправляються поштою рекомендованим листом.
12.4 Наші рахунки підлягають оплаті в строк, зазначений в рахунку; якщо дата не вказана, то рахунок підлягає негайній оплаті. Наші ціни є цінами брутто, включно зі встановленим законом ПДВ.
12.5 Клієнт може обрати один з наступних варіантів оплати:
• Банківський переказ
Якщо обрано спосіб оплати банківським переказом, ми вкажемо наші банківські реквізити в підтвердженні замовлення. Строк оплати рахунку згідно з п. 12.4.
• Пряме дебетування SEPA
Якщо обрано спосіб оплати прямим дебатуванням, вам, можливо, доведеться понести витрати, що можуть виникнути в результаті скасування платіжної транзакції через нестачу коштів на вашому рахунку або через невірно надані банківські реквізити. Строк оплати рахунку згідно п. 12.4.
• Оплата готівкою в офісі Silabot
Якщо обрано такий спосіб оплати, то клієнт повинен узгодити дату візиту в Silabot для передачі платежу.
12.6 Після закінчення 14 днів після терміну платежу, передбаченого пунктом 12.2 (авансовий рахунок) і 12.3 (остаточний рахунок) ми маємо право нарахувати пеню в розмірі 5 відсотків понад діючу базову облікову ставку для некомерційних клієнтів (споживачів) і пеню в розмірі 9 відсотків понад діючу базову облікову ставку для комерційних клієнтів (підприємців). Однак лише в тому випадку, якщо клієнт правомірно не відмовився від замовлення (див. пункт 12.2) або його приймання (див. пункти 8.2 і 8.3).
12.7 Ми маємо право відмовити в поверненні всіх документів (включаючи матеріали, які ви надали нам для виконання замовлення) до повної оплати всіх вимог щодо винагороди.

13 Відповідальність
13.1 З винятками, передбаченими пунктом 13.2, наша відповідальність за порушення договірних зобов'язань, а також за правопорушення обмежується умислом або грубою недбалістю; в разі відсутності гарантованої властивості ми несемо відповідальність за заподіяну внаслідок цього шкоду.
13.2 Ми несемо необмежену відповідальність в разі незначної недбалості за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або в разі порушення основних договірних зобов'язань. У разі прострочення через незначну недбалість, або якщо надання послуги стало неможливим, або в разі порушення істотного зобов'язання відповідальність за майнову та фінансову шкоду, пов'язану з цим, обмежується передбачуваною, типовою для подібних договорів шкодою. Істотне договірне зобов'язання - це зобов'язання, виконання якого взагалі робить можливим належне виконання договору, та порушення якого ставить під загрозу досягнення мети договору, і на дотримання якого клієнт, як правило, може покладатися. До таких зобов'язань належить, зокрема, наше зобов'язання щодо виконання передбаченої договором послуги – перекладу.
13.3 Нами укладено договір страхування відповідальності за заподіяну нами шкоду, за винятком випадків, зазначених у пункті 13.4; покриває шкоду на суму до 100 000 євро (майнова шкода) або 5 мільйонів євро (тілесні ушкодження та матеріальна шкода) за один страховий випадок. Перед прийняттям замовлення ми оцінюємо ризик нашої відповідальності всіма доступними нам засобами. Якщо ви вважаєте, що ризик нашої відповідальності перевищує нашу страхову суму, ми просимо вас негайно повідомити нас про це. Щоб не наражати на небезпеку існування нашої компанії, ми виконаємо додаткову перевірку замовлення і, за необхідності, скорегуємо нашу страхову суму або нашу угоду, або ж відхилимо замовлення.
13.4 Вимоги щодо спричиненої нами шкоди, пред'явлені в суді юрисдикції загального права, або виникнення шкоди внаслідок порушення закону країни загального права, а також у зв'язку з діяльністю, що здійснюється в країні загального права, нашим страхуванням відповідальності не покриваються (див. пункт 13.3 цих Умов надання послуг ). Країнами загального права відповідно до цих Умов надання послуг є Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Великобританія, Гонконг, Індія, Ірландія, Ізраїль, Ямайка, Малайзія, Нова Зеландія, Сінгапур і Південна Америка. У цих випадках положення пункту 13.3 цих Умов надання послуг не застосовуються. Щодо іншого застосовуються положення пункту 13 цих Умов надання послуг відповідно.
13.5 За шкоду внаслідок прострочення з нашої вини ми несемо відповідальність тільки в розмірі передбачуваної шкоди, але не вище страхової суми, зазначеної в пункті 13.3 цих Умов надання послуг. Остання частина речення не застосовується до винятків, зазначених у пункті 13.4 цих Умов надання послуг.
13.6 Ми не можемо взяти на себе відповідальність за затримки у виконанні та/або шкоду внаслідок невиконання вами своїх зобов'язань щодо співпраці в розумінні пункту 5 цих Умов надання послуг.
13.7 Ми не несемо відповідальності за прострочення та/або шкоду, викликані форс-мажорними обставинами або обставинами непереборної сили.
13.8 Ми також не несемо відповідальності за шкоду, спричинену подіями, за які ми не несемо відповідальності (наприклад, помилки і збої сервера, несправності ліній і каналів передач).
13.9 Вищезазначені обмеження відповідальності також застосовуються щодо законних представників і виконавців Silabot, якщо претензії пред'являються безпосередньо до них.
13.10 Якщо клієнт є підприємцем, чинність вимог про відшкодування шкоди спливає через один рік з початку перебігу строку позовної давності.
13.11 Якщо ми притягаємося до відповідальності через порушення ваших зобов'язань відповідно до пункту 5.6 цих Умов надання послуг, то ви за першою вимогою зобов'язані звільнити нас від усіх претензій; включно з усіма витратами на правовий захист.

14 Припинення або розірвання договору
14.1 Клієнт має право скасувати замовлення на підготовку кошторису та/або замовлення на переклад в будь-який час до завершення перекладу.
14.2 У разі розірвання договору до завершення виконання замовлення ми маємо право виставити рахунок за послуги, надані до моменту розірвання, пропорційно їх частці в обсязі повної послуги, узгодженої в договорі. Крім того, в якості компенсації інших витрат і втраченого прибутку ми маємо право додатково вимагати одноразової виплати в розмірі 10% від частини вартості послуг за договором, які Silabot не надав до розірвання договору. Клієнт має право надати зустрічні докази меншого обсягу наданої послуги і більш низьких фактично понесених витрат Silabot.

15 Право користування
Сплативши суму рахунку за відповідну послугу, клієнт купує просте і необмежене право використання переведених офіційних документів з метою, зазначеною в підтвердженні замовлення.


16 Залік, право утримання, поступка
Допускається залік лише зустрічних вимог, встановлених судом або ж безперечних. Право утримання допускається тільки в разі однорідних зобов'язань. Права, що надаються вам договором, не підлягають передачі без нашої попередньої письмової згоди.

17 Право відмови від угоди для споживачів
17.1 Як споживач, ви маєте право на відмову від угоди. Детальна інформація наведена в нашому Роз'ясненні права на відмову від угоди.

18 Місце розгляду суперечок та застосовуване право
18.1 Застосовується німецьке право. Щодо споживачів цей вибір права застосовується тільки в тій мірі, в якій він не скасовує захист, що надається обов'язковими положеннями закону держави, в якому споживач зазвичай проживає (принцип сприяння).
18.2 Застосування Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів прямо виключається.
18.3 Якщо клієнт є підприємцем, юридичною особою публічного права або спеціальним фондом публічного права, місцем судового розгляду всіх суперечок, що виникають з договірних відносин між клієнтом і Silabot, є місцезнаходження Silabot. Проте, ми маємо право на пред'явлення позову в суді загальної юрисдикції за місцем знаходження позивача.

19 Прикінцеві положення / врегулювання спорів
19.1 Цим скасовуються всі наші попередні загальні комерційні умови.
19.2 Silabot залишає за собою право на зміну цих Умов надання послуг в будь-який час з чинністю на майбутнє за наявності об'єктивної причини. Причиною може слугувати розширення / зміна собсягу наших послуг або зміна правової ситуації. Silabot заздалегідь повідомить клієнта про будь-які зміни і надасть йому розумний строк для внесення заперечень проти змін. Якщо клієнт не надішле заперечень протягом цього строку, то це вважатиметься згодою. У повідомленні про плановану зміну Silabot особливо вкаже на значення строку для на внесення заперечень.
19.3 Всі зміни, доповнення, додаткові угоди щодо цих Умов та/або окремих укладених договорів вимагають письмової форми, а в разі прийняття зобов'язань третіми особами – нашого уповноваження / схвалення.
19.4 Вимога письмової форми також застосовується щодо зміни або скасування вимоги письмової форми.
19.5 Європейська комісія надає платформу для позасудового вирішення спорів в Інтернеті (платформа OS) за адресою https://ec.europa.eu/odr. Ми не зобов'язані та не бажаємо брати участь в процедурі врегулювання суперечок Арбітражної ради споживачів.